Тефтерчето на един Пътешественик

Етикет: 100-те национални туристически обекта

Този обект попада в списъка на 100-те национални турстически обекта. Всички колекционери могат да се сдобият с печат и марка в своите книжки.