Тефтерчето на един Пътешественик

Категория: Културни Ценности

Вяра, просвета и култура, всичко, което обединява хората към общото дело да пазят ценностите и да ги предават на поколенията. Героични крепости, антични театри, етнографски комплекси и дори музей на Азбуката – това са само една малка част от символите на нашата култура, която смело се стремим да опазим и развиваме.