Тефтерчето на един Пътешественик

Географския център на България (през зимата)

Знаете ли къде се намира географският център на България?
За да бъдем точни географското сърце на страната ни се намира в Централна Стара планина, именно в местността Узана, на надморска височина от около 1300м. На 21 декември 1991 година на мястото е поставен знак с формата на стилизирана пирамида с отвес, оцветена в цветовете на националното знаме.

Географският център на България принадлежи към 100-те национални туристически обекта на България.

В комбинация с това местността Узана традиционно се свързва с възможностите за почивка и отдих сред природата. Тя е изходна точка за територията на два парка: на запад – Национален парк „Централен Балкан ” и на изток – Природен парк „Българка”.

Благодарим ви, че споделяте това забележително място с приятелите си. Можете да помогнете повече хора да преоткриват красотите на Родината ни и да се вдъхновяват от тях.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *